Syarat-Syarat Pengurusan Persetujuan Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Umum

  • surat pengantar RT/RW
  • surat permohonan dan proposal
  • fc kta pendirian badan hukum yang disahkan oleh kementrian hukum dan ham
  • fc ktp elektronik