Syarat-Syarat Pengurusan Persetujuan Izin HO 

  • surat pengantar RT/RW
  • fc ktp elektronik
  • fc bukti kepemilikan tanah
  • fc bukti perlunasan pbb tahun berjalan
  • fc akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh pejabat berwenang
  • fc surat perjanjian sewa