Syarat-Syarat Pengurusan Persetujuan Pembangunan Jalan Masuk

  • surat pengantra RT/RW
  • fc bukti kepemilikan tanah
  • denah lokasi
  • fc ktp elektronik