Syarat-Syarat Pengurusan Persetujuan Pendirian Penempatan Menara Telekomunikasi 

  • persetujuan/ izin warga dalam radius disetujui/ diketahui ketua RT dan ketua RW
  • gambar radius rebahan menara disetujui / diketahui ketua RT dan Ketua RW
  • fc ktp elektronik warga radius
  • surat permohonan
  • bentuk atau gambar menara
  • fc bukti kepemilikan tanah